Sitemize Hoşgeldiniz...

Ressam Yasemin KARSLIOĞLU

1961 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. Resim çalışmalarını Ankara’da çeşitli sanat merkezlerinde devam ettirip değerli hocalardan desen ve yağlıboya dersleri almıştır. Uzun yıllardır butik tarzı atölyesinde resim çalışmalarını devam ettirmektedir.


Ressam Yasemin KARSLIOĞLU Yaptığı eserlerde değişik doku, sanat görüşü, ışık vb. aykırılığın rastlantısal olarak bir araya gelmesiyle oluşan sanat anlayışını benimsemiştir. .Sanatçı yılların birikimi ile gitgide netleşen bir düşünce anlayışını tuvaline aktarmıştır.


Uzunca bir süredir,  ders verdiği öğrencilerine temel öğreti maddesi olarak desen ve renkler,(ışık-gölge) tekniğini ele almıştır. 


Bunu izleyen zamanlarda sanatçı farklı kişilerin yaptıklarını rastlantısal biçimde birleştirerek farklı  teknik, üslup, malzeme bakımından açık bir tarzla yaklaşmıştır.
Ressamın yurt içinde  özel ve resmi kurumlarda çok sayıda koleksiyon eserleri bulunmaktadır.


Sanatçının sanata başladığı günden bugüne kadar birçok öğrenci yetiştirip, çok sayıda kişisel ve karma sergilere katılmıştır.

Sanat onun için vazgeçilmez bir yaşam tarzı ve tutkuya dönüşmüştür.